Podmínky reklamní akce „Axkid Move se slevou“

 

-          Pořadatelem prodejní akce je společnost Centrum autosedaček s.r.o., Stavební 57, Poděbrady, IČ 07419902

-          Pravidla reklamní akce

o   Při nákupu autosedačky Axkid Move získá zákazník slevu 2.500,-Kč z koncové prodejní ceny s DPH. Ta je uvedena v e-shopu a v databázi Pořadatele

o   Akce probíhá od 19.7.2019 do 31.8.2019 

o   Sleva bude odečtena při nákupu nového výrobku

o   Nárok na získání slevy vzniká i při nákupu přes e-shop. Zde budou ceny uvedeny již se započtenou slevou 2.500,-Kč

o   Sleva se nedá kombinovat s jakoukoliv další slevou, nebo jinou reklamní akcí

-          Nárok na získání slevy není soudně vymahatelný

-          Hodnotu slevy není možné vyplatit v hotovosti, ani refundovat jinou formou

-          Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání

-          Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla

-          Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání dárku v prodejní akci

-          Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně dodržovat